Taikatyön tapahtumista ja toiminnasta

Taikatyöllä on ensiharvennuksiin tarkoitettuja ekologisia erikoiskorjureita, jotka mahdollistavat  mm. joustavan logistiikan.

Metsäpalvelu Taikatyö valittiin Maaseudun Kasvupolulle

Tavoitteena on nostaa ylös kannattava hoitohakkuuketju ja työmenetelmä erikoisyrittäjyyden kautta. Olen kehittänyt yrittämistapaa vuodesta 2013. Nyt on todellisen ja erikoistuneen yrittäjyyden aika. Yritys keskittyy jatkossa enemmän nuorten kasvatusmetsien hoitoon ja hakkuuseen uudella ja kannattavalla tavalla, kustannustehokkaita työmenetelmiä, työyhdistelmiä ja korjuutapoja käyttäen. Energiapuun korjuulla ja sen sovelluksilla haetaan lisäkannattavuutta metsänhoidon kannattavuuteen.

https://www.kasvuopen.fi/yritykset/metsapalvelu-taikatyo

http://rakkatec.fi/