Taikatyön korjuupalvelu

Taikatyön korjuupalvelu

Metsurihakkuu ja energiapuuharvennusten korjuu

Taikatyö erikoistuu energiapuun harvennuksiin ja metsurihakkuuseen. Taikatyö tarjoaa rinnalle oman vaihtoehdon harvennusten ja erikoishakkuiden osalle. Taikatyö huolehtii puunkorjuusta ja puutavaran välityksestä ostajille.

Taikatyön korjuupalvelu on vaihtoehto, mikäli ostajalla ei ole tarjota vaihtoehtoa tai kannattavuutta erikois- tai hoitohakkuiden toteuttamiselle. Tällöin saadaan hoidettua energiapuukohteet, pienet leimikot ja mm siemen- ja ylispuiden poistot. Metsätalouden kannattavuus paranee.

Taikatyö toteuttaa hakkuut toiveesi huomioiden.

Kaatokahvat