Puukaupan valtakirja

Puukaupan valtakirja

Puunmyynti valtakirjalla

Taikatyö hoitaa halutessasi koko puukaupan alusta loppuun. Taikatyö hoitaa puukaupan suunnittelun ja tekemisen, korjuun ja mittauksen valvonnan sekä niihin liittyvät asiakirjat. Taikatyö pitää sinut ajan tasalla. Taikatyö huomioi hakkuuseen liittyvän lainsäädännön ja metsänhoitosuositukset sekä tarvittavat yhteydet ja ilmoitukset viranomaisille.

Taikatyö kokoaa mahdollisuuksien mukaan leimikkokokonaisuuksia, jolloin samalle alueelle kohdistuvia hakkuita saadaan tehostettua ja toiminnalle näin lisää kannattavuutta. Se näkyy myös puun hinnoittelussa. Tämä tarkoittaa, metsänomistajan niin halutessa, parhaimmillaan alueen eri metsänomistajien puukauppojen yhteismyyntejä.

metsuri