Energiapuun korjuu

Energiapuun korjuu

Energiapuun korjuu voi olla kannattavin vaihtoehto

Taikatyöllä on vahva osaaminen energiapuun korjuukohteissa. Korjuukohteilla on mahdollista toteuttaa harvennusta ns. suunnattuna kaatona metsurityönä ja kaatokahvoilla. Oikein valituilla hoitohakkuukohteilla menetelmä on kustannustehokkain tapa hoitaa metsän ensimmäinen harvennus.

Energiapuun korjuu on mahdollista myös myöhästyneissä taimikonhoidoissa, jolloin saadaan vähintäänkin normaali taimikonhoidon kulu pois kustannuksista.

Korjuu voidaan toteuttaa myös koneellisesti, mutta tällöin tulee ensisijaisesti harkita perinteisen ainespuun korjuun toteuttamista joko osin tai kokonaan.

Tilaa Taikatyön edustaja käymään, niin katsomme vaihtoehdot.

Hakkuri