Puukauppa

Puunmyyntisuunnitelma

Puukauppa alkaa puunmyyntisuunnitelman tekemisellä. Taikatyö tekee sen puolestasi. Puukauppa ja käsiteltävä hakkuuala toteutetaan toiveittesi mukaisesti...

lue lisää

Puukaupan kilpailuttaminen

Puunmyyntisuunnitelman tietojen pohjalta kilpailutamme puukauppasi. Taikatyö tekee tarjousten vertailun pohjalta. Vertailussa huomioidaan aina ostajan korjuun...

lue lisää

Puukaupan valtakirja

Taikatyö hoitaa halutessasi koko puukaupan alusta loppuun. Taikatyö hoitaa puukaupan suunnittelun ja tekemisen, korjuun ja mittauksen valvonnan sekä niihin liittyvät asiakirjat.

lue lisää

Taikatyön korjuupalvelu

Taikatyö erikoistuu energiapuun harvennuksiin ja metsurihakkuuseen. Taikatyö tarjoaa rinnalle oman vaihtoehdon harvennusten ja erikoishakkuiden osalle.

lue lisää

Puukaupan valvonta

Voit tilata puukaupan valvonnan myös itse toteuttamaasi kauppaan. Puukaupan valvonnalla varmistetaan kauppaehtojen toteutuminen.

lue lisää

Ennakkoraivaus

Taikatyö tekee, erikseen sovittaessa, hakkuualoille ennakkoraivauksen. Ennakkoraivauksella helpotetaan erityisesti harvennushakkuiden toteuttamista.

lue lisää

Energiapuun korjuu

Taikatyöllä on vahva osaaminen energiapuun korjuukohteissa. Korjuukohteilla on mahdollista toteuttaa harvennusta ns. suunnattuna kaatona metsurityönä ja kaatokahvoilla.

lue lisää

Metsurihakkuut

Taikatyö voi toteuttaa ammattitaitoisen metsurityön. Saat kauttamme ammattimetsurin tekemään mm. erikoiskohteiden hakkuut, energiapuun korjuun, istutukset ja taimikonhoidot.

lue lisää