Metsäomaisuuden hallinta

Metsäomaisuuden hallinta

Metsäomaisuuden tuottavuussopimus

Metsäomaisuuden hoitosopimuksella varmistetaan metsiesi huolenpito. Taikatyö antaa vuosittain raportin metsän tilasta ja ehdotuksen seuraavista metsänhoitotöistä ja hakkuista. Ehdotuksen mukana seuraa kustannus- ja tuottoarvio. Arvion pohjalta voit tehdä päätökset teon alle tulevista töistä. taikatyö voi myös toteuttaa ehdotetut työt. Taikatyö pitää huolta metsäsi tuotosta.

Tuottavuussopimuksen sisältö:

Tuottavuussopimuksella tavoitellaan parasta mahdollista tuottoa ja tilannetta, jossa hoitotöihin löytyy myös raha hoidettavasta metsästä. Voit valtuuttaa Taikatyön hoitamaan puunmyyntisuunnitelman ja sitä seuraavat puukauppa- ja puukaupan valvonta-asiat. Puukaupan hoitamisesta sovitaan erikseen valtakirjalla.

Taikatyö tekee samalla ehdotuksen hoitotyötä vaativista metsäkuvioista kustannusarvioineen. Toteutuksesta sovitaan erikseen kirjallisesti ja hoitotöihin saatavat tuet haetaan metsänomistajan puolesta.

Mikäli metsänomistajalla on metsäsuunnitelma, päivitämme töistä seuraavat muutokset suunnitelmaan. uuden metsäsuunnitelman tekemisestä sovitaan erikseen.

Metsäomaisuuden tuottavuussopimus ja ehdotus tehtävistä metsänhoitotöistä on maksuton. Toteutettavista töistä Taikatyö laskuttaa palveluhinnaston ja annetun tarjouksen mukaisesti.

Metsäverotuksen palvelut

Taikatyö tarjoaa metsäverotuksen palveluja. kuuminta aikaa metsäveroasioille ovat tammi- ja helmikuu. metsänomistajilta toivotaan yhteydenottoa metsäveroilmoituksen täyttöapuun liittyen jo huomattavasti ennen vuoden vaihdetta.

Palvelut:

  • metsäveroilmoitukset
  • arvonlisäveroilmoitukset
  • puukaupan veroasiat

Metsäsuunnittelun palvelut

Taikatyö toteuttaa metsätalouden suunnittelua yhteistyössä kumppaniensa kanssa ja tarjoaa osaamisensa hoito- ja hakkuutöiden ajoitukseen ja toteutustapoihin.

Palvelut:

  • metsäsuunnitelmien laadinta
  • tarvittavat karttapohjat
  • tulosten laskeminen
  • hoito- ja hakkuutoimenpide-esitykset
  • metsäsuunnitelmien ajan tasalla pito