Energiapuukauppa liikkeelle Taikatyön kautta

Taikatyö on energiapuun hankinnan ja logistiikan erityisosaaja

Metsäpalvelu Taikatyöllä on kahden vuosikymmenen kokemus, energiapuun hankinnasta ja logistiikasta. Tällä hetkellä etsimme erityisesti nuoria riukuuntuvia kasvatusmetsiä, jotka on pelastettavissa kannattavasti energiapuun korjuun avulla. Pyydä käymään, niin punnitaan vaihtoehdot oman metsäkuviosi kohdalla.

Taikatyö ostaa metsäenergiaa

Taikatyöllä on metsäenergian toimitusosoitteita. taikatyö korjaa ja ostaa energiapuuta: päätehakkuualojen metsätähdettä, kokopuuta, rankaa ja kantoja Hämeestä ja Etelä-Pirkanmaalta.

Ennen kuin teet energiapuusi itse, kysy neuvoa energiapuun varastoinnista. Taikatyö haluaa ostaa energiaa, ei puuta. Paras energia-arvo saadaan kookkaista ja oikein varastoiduista kasoista.